JobsDB แนะพนักงานต้องเจ๋งกว่าเดิมรับกระแสธุรกิจใหม่แจ้งเกิด

by | June 8, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

JobDB ได้เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศไทย ที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการทักษะและศักยภาพที่ดี รวมทั้งค่าจ้างคุ้มค่ากับความสามารถซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ที่จะช่วยให้คนไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

จากผลสำรวจพบว่าแนวโน้มการจ้างงานสำหรับประเทศไทยนั้น นายจ้างยังคงมองหาพนักงานที่มีคุณภาพ ทักษะสูง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดงานในระดับภูมิภาค ด้านผู้หางานยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์จ้างงานอันเป็นผลจากการขาดทักษะในการทำงานที่หลากหลาย โดยภาษาและเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยท้าทายของผู้หางาน

จุลเดช มัชฉิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กร บริษัท จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า 50% ของผู้ประกอบการ มีแนวโน้มจ้างงานมากขึ้นจากการขยายธุรกิจ และ 25% จะจ้างเฉพาะตำแหน่งงานที่จำเป็นเท่านั้น ช่วงเวลาที่มีความต้องการการจ้างงานมากที่สุดคือ มกราคม ซึ่งเป็นช่วงหลังจากรับโบนัสปลายปี และ มิถุนายน โดยเป็นช่วงที่คนเรียนจบและเริ่มหางาน ประกอบกับลูกจ้างที่ได้รับโบนัสในช่วงไตรมาสแรกของปี

5 อันดับธุรกิจที่เติบโตสูงสุด

 • ธุรกิจโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์
 • ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมเครื่องกล
 • ธุรกิจกิจไอที
 • ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

5 กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตของการลงโฆษณาประกาศหางานมากที่สุด 

 • ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก
 • ธุรกิจการผลิต
 • ธุรกิจเทรดดิ้ง
 • ธุรกิจไอที
 • บริการด้านการเงิน

นอกจากนั้นแล้วธุรกิจทั้ง 5 กลุ่มนี้ ยังมีอัตราความต้องการบุคคลากรเพิ่มมากที่สุดด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

5 ตำแหน่งงาน เฉพาะด้านที่มีความต้องการสูงสุด

 1. พนักงานขายและพัฒนาธุรกิจ 
 2. วิศวกร
 3. ธุรการและงานบุคคล
 4. เจ้าหน้าที่ไอที
 5. พนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

โดยมีปัจจัยผลักดันให้เกิดความต้องการจาก อัตราการลาออกสูง โลกาภิวัฒน์ ความต้องการด้านทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านวรวุฒิ วาริการ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ผู้หางาน 53% ไม่มั่นใจว่าจะหางานได้ง่ายในปีนี้ เพราะมีความท้าทายหลายปัจจัย เนื่องจากผู้หางานต้องพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ทั้งด้านการแข่งขันตามสายงานที่เข้มข้นขึ้น และด้านภาษา การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่าง รวมถึงต้องเรียนรู้ด้านไอทีและโลกดิจิทัล  ถึงแม้ตลาดงานจะมีตำแหน่งงานแต่การแข่งขันก็สูงขึ้นตามไปด้วย

จากผลสำรวจผู้หางานมีมุมมองว่า ธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจยานยนต์ มีการเติบโตรวมถึงมีอัตราผลตอบแทนสูง

แต่ผลสำรวจพบว่าธุรกิจขายส่งและธุรกิจการผลิต ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานที่ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงนั้น มีอัตราการเติบโตของการลงประกาศงานในจำนวนที่สูง  รวมถึงปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานระดับบริหารที่น่าดึงดูดใจสร้างแรงจูงใจให้ผู้หางานปรับพฤติกรรมในการหางาน ด้วยการหางานอย่างจริงจังมากขึ้น

ทางด้าน แองจี้ เอส ดับเบิ้ลยู พัง (Angie SW. Phang) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Group Regional Sales & Operations Director) บริษัท SEEK Asia เปิดเผยว่า สถานการณ์การจ้างงานของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคอาเซียนและฮ่องกงมีแนวโน้มสดใส โดยจากผลสำรวจพบว่า 47% ของผู้ประกอบการมีการขยายธุรกิจและจ้างงานเพิ่มขึ้น และอีก 27% มีการทดแทนตำแหน่งงานเท่าที่จำเป็น

การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพรวมตลาดงานในประเทศ ดังนี้

 • 50% ของผู้ประกอบการวางแผนขยายกิจการและจ้างงานเพิ่มขึ้น
 • ความไม่สมดุลระหว่างการคาดการณ์กับความเป็นจริงของการเติบโตของธุรกิจ
 • 3 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความต้องการจ้างงานโดยตรงประกอบด้วย อัตราการลาออกเพิ่มขึ้น โลกาภิวัฒน์ และความต้องการด้านทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

 • ผู้หางานที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 53% ระบุว่าการแข่งขันจะมากและยากขึ้น 
 • ความไม่สมดุลระหว่างมุมมองการคาดการณ์ธุรกิจที่เติบโตและความเป็นจริงของการเติบโตตลาดงานที่สวนทางกัน
 • การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการหางานที่พร้อมจะค้นหาความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน

 • องค์กรควรเสริมสร้างกลยุทธ์การสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยผู้หางานต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการคัดเลือกที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
 • ควรเตรียมความพร้อมทั้งในการสร้างและทดแทนผู้หางานที่มีความสามารถสูง ส่วนผู้สมัครงานต้องมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเองให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
 • พัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการดึงดูดผู้หางาน  ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ในขณะที่ผู้หางานต้องเปิดรับข้อมูลการจ้างงานจากช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.