81% ของผู้บริโภคเชื่อใจแบรนด์ระดับโลก

by | June 12, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังไม่ไว้ใจสถาบันและพลเมืองหรือกลุ่มชนมากขึ้น แต่สถาบันวิจัย McCann พบว่าท่ามกลางมุมมองและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมากขึ้นและต่างกันไป สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือผู้บริโภควันนี้เชื่อมั่นว่าแบรนด์ระดับโลกคือองค์กรที่คิดดี พูดดี และทำดี

สถาบันวิจัย McCann Worldgroup เผยผลสำรวจล่าสุดเรื่อง Truth Central พบว่าในขณะที่ 81% ของผู้บริโภคมองว่าแบรนด์ระดับโลกมีบทบาทที่ดีต่อสังคม แต่ผู้บริโภค 72% เชื่อว่าสถาบันเก่าแก่อย่าง World Bank และ United Nations ไม่เข้าใจความต้องการของประเทศ

ในทางกลับกัน ผู้บริโภคแสดงความเห็นแง่บวกต่อแบรนด์มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดย McCann Worldgroup บอกว่า 81% ของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลกเชื่อว่า “แบรนด์ดัง” มีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางวัฒนธรรมและสังคม จุดนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หรือ 56% กล่าวว่าวางใจแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่าแบรนด์ระดับโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 43% ที่เคยสำรวจได้ในปี 2015

สมชื่อการสำรวจ Truth Central เพราะผู้บริโภคเชื่อว่า “ความจริง” เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด โดยเมื่อนำมาเฉลี่ยแล้ว กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าจำเป็นต้องทบทวนแหล่งข้อมูลมากกว่า 5 แห่งกว่าจะรู้สึกว่าได้รู้ความจริง ในโลกยุคโซเชียลที่มีการสนทนาหลากหลายทางเลือกเกิน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 72% คิดว่าสิ่งสำคัญคือการทำให้ความจริงอยู่เหนือทุกอย่าง ขณะที่ 77% เชื่อว่าโซเชียลมีเดียถูกสร้างขึ้นเพื่อนำพาคนมารวมกัน แต่ตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังแบ่งแยกคนออกจากกัน ทั้งหมดนี้คือมุมมองของชาวโลกในยุคโซเชียลมีเดีย ซึ่ง McCann Worldgroup ตั้งใจฉายภาพให้โลกเห็นมุมมองเรื่องแบรนด์ และสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา: : MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.