นักการตลาดมอง “social media” เป็นภัย brand safety

by | June 7, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ไม่ใช่จำนวนน้อยๆ เพราะการศึกษาล่าสุดพบว่า 45% ของนักโฆษณาคิดว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ความปลอดภัยของตราสินค้าหรือ brand safety มีความเสี่ยง ถือเป็นมุมมองแง่ลบที่นักการตลาดบางส่วนรู้สึกกับโซเชียลมีเดียมากกว่าเว็บไซต์ประเภทอื่น

นอกจากการศึกษาจะพบว่า 45% ของนักโฆษณามองแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในแง่ร้ายต่อกรณี brand safety แต่ 42% ของนักโฆษณากลุ่มตัวอย่างกลับมองว่าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ร่วมกันสร้างเนื้อหาหรือ user-generated content site นั้นไม่ได้ทำให้นักโฆษณากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบรนด์เลย ผลการสำรวจที่สวนทางกันแสดงว่านักโฆษณาวันนี้กังวลที่โซเชียลมากกว่าทุกส่วน

การวิจัยนี้ดำเนินการโดย Advertiser Perceptions and Oath ที่ลงมือสำรวจนักโฆษณาผู้ซื้อสื่อ 300 ราย ซึ่งผลการสำรวจชี้ว่า 94% ยอมรับว่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบรนด์ ขณะที่ 58% มีความกังวลมากขึ้นในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ราว 70% กล่าวว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้บริโภคนั้นล้วนทำให้แบรนด์มีปัญหาความกังวลด้านความปลอดภัย จุดนี้พบว่านักโฆษณาเริ่มดำเนินการหลายอย่างเพื่อปกป้องและตอบโจทย์ความปลอดภัยของแบรนด์ โดย 50% ใช้วิธีสร้างแรงกดดันให้คู่ค้า ตรวจสอบความปลอดภัยของแบรนด์ให้แน่ใจว่าจะไม่มีดราม่า

อีก 47% ใช้เทคโนโลยีของบริษัทอื่นหรือ third-party ขณะที่ 45% ขยับงบใช้จ่ายโฆษณาไปยังเว็บไซต์ระดับพรีเมี่ยมเพื่อความปลอดภัย และ 44% ใช้ระบบ blacklist โดย 40% ใช้รายการพันธมิตรที่เป็น whitelist เท่านั้น และ 29% ใช้วิธีกำหนดเป้าหมายได้ละเอียดมากขึ้น

ที่มา: : MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.