ETDA Big Change to Big Chance ปรับตัวสู่โลกอนาคต..โลกแห่งยุคดิจิทัล  

by | July 18, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทำให้ความเป็น “ดิจิทัล” หลอมรวมในชีวิตประจำวันจนเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ด้าน เราจึงอยากชวนคุณมางาน “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” ที่จะมาพัฒนาสังคมไทยให้สู่โลกอนาคตไปด้วยกัน

ด้วยความที่ ETDA (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัย และวางกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งในรอบ 7 ปีที่ผ่านมาที่สามารถยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างมั่นคง เช่น การผลักดันผู้ประกอบการ SMEs Go Online ประมาณ 20,000 รายในปี  หรือการผลักดันโครงการ e-Tax Invoice by Email ที่มีผู้ประกอบการใช้ระบบนี้แล้ว 18,000 ฉบับ นำไปสู่การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

งาน Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance

ETDA เนรมิตรงาน 8 ปี“Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance”ชวนทุกคนมาเรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัว…วาร์ปไปสู่อนาคต WARP…TO THE FUTURE เพื่อเผยแพร่ภารกิจของ ETDA ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาและเตรียมที่จะก้าวเข้าสู่ที่ปีที่ 8 และเตรียมตัวสังคมไทยให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมยุคใหม่อย่างแท้จริง

กิจกรรมภายในงาน

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.Big Influencer Talk  ฟัง Vision จาก Big Name ในแวดวงดิจิทัลทั่วโลกกับ Future Economy & Internet Governance ทั้งบนเวที Main Stage และ Mini Stage

2. Big Exhibition & Showcase ตื่นตากับเทรนด์ใหม่ ๆ จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำทั่วโลก

3.Big Press Conferences การประกาศความร่วมมือระหว่างภาคส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 โดยไฮไลท์สำคัญได้มีการจัดโซน ETDA Pavilionเพื่อแสดงผลงานและโครงการที่สำคัญของ ETDA ในระดับประเทศ

ได้แก่  Cybersecurity Park,e-Commerce Park, Digital Tourism, Durian Platform, Digital Content และ National Digital ID ขณะที่โซนของผู้สนับสนุน และพาร์ทเนอร์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ได้เตรียมนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งด้าน Cybersecurity, e-Commerce, และ Digital Technology ด้วย

พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดให้มีเวทีสัมมนาระดับนานาชาติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากมาย ซึ่งเป็นกูรูระดับแถวหน้าของไทยและต่างประเทศพร้อมหัวข้อการสัมมนากว่า 30 หัวข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโลกแห่งอนาคต

ปาฐกถาพิเศษ

ภายในงานยังจัดปาฐกถาพิเศษจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศกับหัวข้อต่างๆ

  • Future Economy & Internet Governance : เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
  • The Key Success Factors of Future Economy โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • หัวข้อ Cybersecurity Next: Managing Digital Risk in the New Era จากตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โรหิต ไก (Rohit Ghai) ประธานบริษัท RSA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเดลล์เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

ขณะเดียวกันยังได้เปิดเวที PUBLIC HEARING ร่างกฎหมายสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งการทำปฏิญญาความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทยในเรื่อง GDPR

Job Matching

ทางETDA จัด Job Matching ไว้เป็นส่วนหนึ่งภายในงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถสมัครงานในธุรกิจ Digital Technology, Big DATA, e-Commerce, Cybersecurity, Digital Financial, Internet และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรที่มีทักษะอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรม Workshop สำหรับให้ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจและบุคลากรเฉพาะด้านด้วย

จะเห็นได้ว่า งาน 8 ปี“Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” เป็นงานสำคัญที่จะชวนทุกคนมาเรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัวสู่โลกอนาคต โลกแห่งดิจิทัล เพื่อยกคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้น

รายละเอียดงาน

  • วันที่: 23-25 กรกฎาคม 2561
  • ตั้งแต่เวลา: 10:00-20:00 น.
  • สถานที่: รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ติดตามความเคลื่อนไหว: https://www.etda.or.th/bigchange2018/ ,
FB: ETDA Thailand
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://www.zipeventapp.com/e/Big-Change-2018-

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.