Infographic: นักการตลาดคิดอย่างไรกับ LinkedIn?

by | July 9, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

LinkedIn เป็นเครือข่ายสังคมที่มอบโอกาสหลายอย่างให้ผู้ใช้ ไม่ใช่เพียงโอกาสในการหาคอนเนคชันหรือสร้างเครือข่าย networking ของตัวเอง แต่ยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้นักการตลาดเห็นวิธีต่อยอดแคมเปญได้แบบที่ทำไม่ได้ในเครือข่ายสังคมอื่น

ต่างคนก็ต่างความคิด เพราะนักการตลาดแต่ละคน ยังคงมองนานาคุณสมบัติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคนทำงานอย่าง LinkedIn ในมุมที่ต่างกันไป สิ่งที่โดดเด่นคือ LinkedIn ถูกใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับนักสื่อสารในการเผยแพร่และแชร์เนื้อหาเพื่อทำแคมเปญ, เพื่อสร้าง หรือเพื่อดึงให้คนทำงานเข้ารวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาความรู้ตัวเองท่ามกลางสังคมและอุตสาหกรรมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เพื่อให้ได้ข้อมูลมุมมองนักการตลาดที่มีต่อ LinkedIn ต้นสังกัด LinkedIn จึงสำรวจเพื่อถามว่านักการตลาดมีเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LinkedIn ในปีถัดไป ผลการสำรวจทั้งหมดถูกจัดเรียงลงใน Infographic นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและแรงบันดาลใจของอุตสาหกรรมการตลาดแบบชัดเจน

การสำรวจพบว่าในปีนี้ นักการตลาด 59 เปอร์เซ็นต์ต้องการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์หรือ brand awareness ดังนั้น brand awareness จึงถูกมองเป็นภารกิจหลักหรือ largest priority สำหรับนักการตลาดบน LinkedIn

นอกจากนี้ บริการของ LinkedIn ที่นักการตลาดพยายามพัฒนามากที่สุดคือ Company Pages โดย 40 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าทุ่มเทกับการสร้างหน้าโปรไฟล์บริษัทบน LinkedIn มากที่สุด

ขณะเดียวกัน How-to-guides หรือบทความแนะนำให้ปฏิบัติตามเชิงฮาวทูคือประเภทเนื้อหาที่นักการตลาดส่วนใหญ่ (70 เปอร์เซ็นต์) เตรียมจะเผยแพร่เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มเนื้อหาที่มาแรงเพราะคนทำงานนิยมอ่านบทความฮาวทูเพื่อหาทางพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ยังมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอีกมากเกี่ยวกับสิ่งที่นักการตลาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จบน LinkedIn ผู้สนใจขอเชิญชม Infographic ด้านล่าง

ที่มา: : PRdaily

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.