KBTG เดินหน้าปั้น TechJam2018 หวังสร้างความตื่นตัวและสีสันให้วงการเทคโนโลยี

by | August 3, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เรื่องบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการออกแบบของคนไทยยังคงเป็นที่ต้องการของธุรกิจทุกระดับ ยิ่งการผลักดันเศรษกิจดิจิทัล 4.0 เพื่อให้ประเทศเดินหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงมีความต้องการคนกลุ่มนี้มากขึ้นแบบไม่จำกัด แต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังขาดคนกลุ่มนี้อีกมาก

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) เล่าว่า บุคลากรด้านเทคโนโลยีและการออกแบบได้กลายเป็นขุมกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและภาคเศรษฐกิจของประเทศ KBTG จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดการแข่งขัน TechJam ขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันและขับเคลื่อนวงการด้านเทคโนโลยีของไทย ผ่านรูปแบบของการแข่งขันแนวใหม่ ด้วยโจทย์ที่เข้มข้น ท้าทาย และมีสีสัน

สำหรับในปี 2561 ทาง KBTG ได้ตั้งเป้าหมายให้การแข่งขันสามารถขยายขอบเขตไปทั่วประเทศ จึงจัดการแข่งขัน TechJam 2018 ขึ้นภายใต้แนวคิด“Tomorrow Squad” หรือ “ขุนพลแห่งอนาคต” ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเปรียบเสมือนขุนพลจากทั่วประเทศ ที่จะนำทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีและการออกแบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของยุคสมัยแห่งอนาคต มาประชันกันเพื่อหาสุดยอดฝีมือจากทั่วประเทศ

ทางด้านรูปแบบของการจัดการแข่งขันจะน่าติดตาม และช่วยถ่ายทอดความสามารถของเหล่าขุนพลแห่งอนาคต ที่คนทั่วไปแม้ไม่ใช่คนในวงการเทคโนโลยีก็สามารถเข้าใจและร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขันได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีของประเทศร่วมกัน นับเป็นการแข่งขันที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่ง ที่คนไทยจะพลาดไม่ได้

“ปีที่แล้วการแข่งขันจะจำกัดแค่ในกรุงเทพฯ ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันราว 600 คน ส่วนในปีนี้จะขยายการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันระดับภูมิภาค จึงเชื่อมั่นว่าจะมีไม่น้อยกว่า 3,000 คนที่สนใจ”

ทางด้านของโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ จะถูกออกแบบมาให้มีความเข้มข้น ท้าทาย เพื่อช่วยฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านด้านเทคโนโลยี และการออกแบบที่สนุกและสมจริงกว่าการเรียนรู้แบบทั่วไป นอกจากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะผันตัวไปเป็นสตาร์ทอัพหรือทำงานในองค์กรใหญ่ เพราะเราก็ไม่ได้กำหนดว่าแข่งเสร็จแล้วผู้ชนะจะต้องร่วมทีมกับทาง KBTG  

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ KBTG คาดหวังมาก คือ อยากจะปั้นให้เกิด Community สำหรับคนด้านเทคโนโลยี และการออกแบบอย่างจริงจัง เพราะในอนาคตจะเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแรง เพราะเราจะเป็นแต่ผู้รับหรือซื้อเทคโนโลยีไม่ได้ ไม่อย่างนั้นประเทศของเราอาจจะกลายเป็นเมืองขึ้นด้านเทคโนโลยีได้ หากไม่รู้จักสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง

TechJam เป็นหนึ่งในการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ท้าทายที่สุด ที่คนในวงการนี้พลาดไม่ได้ เพราะนอกจากจะได้พัฒนาฝีมือ พร้อมชิงรางวัลไปสัมผัสประสบการณ์แหล่งนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดถึงที่ซิลิคอน วัลเลย์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบปะสร้าง connection กับคนในวงการเดียวกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสต่างๆ ในอนาคต

KBTG เชื่อมั่นว่าด้วยการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะนำเสนอในปีนี้ จะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแนวคิดและตัวตนของคนในวงการเทคโนโลยีได้ในวงกว้าง และจะช่วยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการนี้ให้เติบโตไปได้อย่างแข็งแกร่ง

สำหรับการแข่งขัน TechJam 2018 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 Squad ได้แก่

1.Code Squad สำหรับผู้มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม จะมีนายจิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ดูแล

2.Data Squad สำหรับผู้มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เป็นผู้ดูแล

3.Design Squad สำหรับผู้มีทักษะด้านการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น UX/UI Design, Design Thinking, Service Design หรือ Interaction Design หรือการออกแบบในด้านอื่นๆ โดยจะมีนายอภิรัตน์ หวานชะเอม เป็นผู้ดูแล

ซึ่งทั้ง 3 ท่านต่างก็เป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการตั้งโจทย์และให้ข้อแนะนำที่ดีในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้าแข่งขันให้มีศักยภาพได้ดีมากขึ้น โดยทาง Thumbsup มีบทสัมภาษณ์ของทีมผู้ดูแลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำกับผู้เข้าแข่งขันไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ

ทำความรู้จักโค้ช

จิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ดูแลทีม Code Squad เปิดใจว่า การแข่งขันครั้งนี้แน่นอนว่าเรามองหาคนเก่ง แต่ว่าพวกเขาก็ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหารอบด้านและหลายวิธีเช่นกัน ปกติเราอาจจะเห็นคนนั่งเขียนโปรแกรมอยู่หน้าคอมและอาวุธของพวกเขาก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่มีอุปกรณ์พวกเขาจะหาทางแก้อย่างไร ความกดดันที่ต้องทำ code ในสภาพที่ไม่เหมือนเดิม ผู้เข้าแข่งขันต้องรับแรงกดดัน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ รวมทั้งทำให้โปรแกรมออกมาถูกต้องและเร็วที่สุดให้ได้

ทางด้านของ ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล ผู้ดูแลด้าน Data Squad เผยว่า สิ่งที่ต้องการอย่างแรกเลยคือ ต้องเป็นคนที่อยากเข้าใจถึง Process ความเป็นไป  เป็นคนที่รู้จักตั้งคำถาม ว่าเราจะมองอะไรจาก Data มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เก่ง รวมทั้งนำ Insights ที่ได้มา Apply กับโจทย์เพื่อแก้ปัญหาได้ รวมทั้งต้องเป็นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดี เรียนรู้เร็วและสื่อความให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เค้าค้นพบคืออะไรและมีความสำคัญยังไงกับองค์กร

สุดท้ายคือ อภิรัตน์ หวานชะเอม ผู้ดูแลด้าน Design Squad มองว่าการออกแบบของ Tech Jam ไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อความสวยงาม แต่ต้องนำความคิดสร้างสรรค์  มาช่วยในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ โดยเริ่มจากความสามารถในการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง จากนั้นก็สามารถนำปัญหามาสร้างเป็นโจทย์ โดยการออกแบบที่สร้างสรรค์และนอกกรอบ เพื่อมาสร้างเป็นต้นแบบรวมทั้งทดลองว่าแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

หลักเกณฑ์การสมัคร

แน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดของคนที่มีความสามารถรอบด้านทางเทคโนโลยีและการออกแบบที่ไม่ได้เก่งแค่ในหนังสือเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่โด่งดังแต่ต้องเก่งรอบด้านและเหมาะสมกับการทำงานในอนาคต รวมทั้งให้คนนอกวงการได้รู้ว่าคน Tech นั้น เค้าคิดอย่างไรกันอยู่บ้าง เพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาได้ถูกจุดและอย่างสร้างสรรค์จะช่วยเปลี่ยนโลกอย่างคอนเซ็ปต์ในการแข่งขันครั้งนี้คือ Tomorrow Squad หรือกองกำลังแห่งอนาคต ทุกคนที่เข้าร่วมครั้งนี้คือกองกำลังของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่จะรันวงการ Tech ให้มีสีสันมากขึ้นและเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมีอายุระหว่าง15-60 ปี ไม่จำกัดการศึกษาและสาขาอาชีพ การแข่งขันเป็นระบบทีม แต่ละทีมมีสมาชิก 1 หรือ 2 คนก็ได้ และสามารถเลือกแข่งขันได้ 1 Squad เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือ รอบออดิชั่น การแข่งขันระดับภูมิภาค และการแข่งขันระดับประเทศ

การสมัคร เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ผ่าน www.techjam.tech ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าแข่งขันต้องระบุภูมิภาคที่ต้องการแข่งขันรอบภูมิภาคและเลือกรูปแบบการออดิชั่นที่ต้องการ  หรือสมัครด้วยตนเองได้ ณ จุดรับสมัครประจำภูมิภาคต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่โครงการกำหนด โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.techjam.tech

การคัดเลือกรอบออดิชั่นและการแข่งขันรอบภูมิภาค จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 27กันยายน โดยภาคใต้ จัดที่ จ. สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ. ขอนแก่น  ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ และภาคกลาง จัดที่กรุงเทพฯ

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคาร KBTG แจ้งวัฒนะ

รางวัลการแข่งขัน ในการแข่งขันรอบภูมิภาค ทีมที่ชนะอันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละ Squad จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท 20,000 บาท และ10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร ในการแข่งขันระดับประเทศ ทีมที่ชนะอันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละ squad จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท 50,000 บาท และ 30,000บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร ยิ่งไปกว่านั้น ทีมชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับโอกาสพิเศษสุด ร่วมทริปแพคเกจบินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์แหล่งนวัตกรรมของซิลิคอน วัลเลย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

 

 

บทความนี้เป็น Advertorial

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.