ศุภาลัยเปิดผลสำรวจคนไทยยังใช้จ่ายดี แต่ไม่ได้มองเรื่องลงทุนของใหญ่มากนัก

by | August 7, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

เรื่องของพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในปี 2018 นั้น ทางศูนย์วิจัยศุภาลัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแต่ละช่วงวัยและรายได้จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คน โดยเก็บจากการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา พบว่าการจับจ่ายในช่วงระยะสั้น สินค้าอุปโภคบริโภคยังมีการใช้จ่ายต่อเนื่องแต่ราคาต้องไม่สูงมากนัก ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงยังคงเน้นการซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากกว่าของใช้ภายในบ้าน

ผลสรุปการใช้จ่ายในครึ่งปีแรก

  • สินค้าที่ซื้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ นั่นคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก(เตารีด หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม เป็นต้น)  และเสื้อผ้า  ผลปรากฎว่า
  • ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง มีการซื้อน้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม และเสื้อผ้า  มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ
  • ส่วนสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปีอย่างมีนัยสำคัญ และครอบครัวที่มีรายได้สูง (85,001 บาทขึ้นไป) มีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง(35,001 – 85,000 บาท)และรายได้น้อย (15,001 – 35,000 บาท) อย่างมีนัยสำคัญ

  • สินค้าที่ซื้อในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งใจจะซื้อในอีก 1 ปีข้างหน้า จะเป็นสินค้าที่มีราคาปานกลาง เช่น สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง/ใหญ่ (โทรทัศน์  ไมโครเวฟ เครื่องดูดฝุ่น และตู้เย็น ฯลฯ) พบว่า
  • กลุ่มอายุน้อย(21-29 ปี) มีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือมากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปีอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงครอบครัวที่มีรายได้สูงมีการซื้อโทรศัพท์มือถือมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ
  • ครอบครัวที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางมีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง/ใหญ่ มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ

  • สินค้าที่ซื้อในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งใจจะซื้อในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เช่น สินค้าประเภทที่อยู่อาศัย(บ้าน/คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม)  และรถยนต์ จากการสำรวจพบว่า
  • กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-47 ปี มีการซื้อหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อที่อยู่อาศัย มากกว่ากลุ่มอายุ 48-55 ปี อย่างมีนัยสำคัญ  และส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ
  • กลุ่มครอบครัวมีรายได้สูง มีการซื้อสินค้าประเภทรถยนต์มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ

ฉะนั้น แบรนด์ทั้งหลายควรเริ่มนำเสนอโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะได้กระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.