Infographic: ครบรส 64 สถิติ Content Marketing ปี 2018

by | September 2, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ถือว่าครบรสสำหรับ 64 สถิติล่าสุดในแวดวง Content Marketing ประจำปีนี้ที่ถูกรวบรวมใน Infographic ของบริษัท iScribblers ซึ่งหนึ่งใน 64 สถิตินี้ย้ำชัดว่าบริษัทที่มีกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาหรือ Content Marketing จะมีอัตรา Conversion Rate ที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีถึง 6 เท่าตัว

ทำคอนเทนต์ให้ถูกจริต

Conversion Rate นั้น หมายถึงอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ที่จะกลายเป็นโอกาสในการขาย, การลงชื่อสมัคร, การกรอกแบบสอบถาม หรือการติดต่อเจ้าหน้าที่ นอกจากข้อมูลเรื่อง Conversion Rate ของบริษัทที่ทำและไม่ทำ content marketing ข้อมูลใน Infographic นี้ยังมุ่งเน้นไปที่การตลาด B2B ซึ่งสามารถเป็นแนวทางสำหรับนักการตลาดในทุกอุตสาหกรรม

Infographic นี้เป็นการรวบรวมจากบริษัท iScribblers ซึ่งพบว่าความใส่ใจในการสร้างเนื้อหาหรือ content จะเป็นประโยชน์ต่อทีมขายของบริษัท ซึ่งไม่เพียงจะช่วยสร้างโอกาสในการขายที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างจุดยืนทางการตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์ได้ด้วย จุดนี้ยืนยันได้จากข้อมูลใน Infographic ที่ระบุว่าบริษัทกว่า 74% ยอมรับว่าการตลาดด้วย content ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณของการขายอย่างแท้จริง

สำหรับ content สุดฮิต 3 แบบที่ Infographic ระบุว่าหลายบริษัทนิยมวางกลยุทธ์ไว้คือการเขียนบล็อก (Blogging) จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการสร้างโอกาสการขาย ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) จะใช้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ด้านการเผยแพร่กรณีศึกษา (Case studies) จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยนำเสนอเรื่องราวแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้

อีกประเด็นน่าสนใจที่ใน Infographic ไม่ได้อธิบายไว้คือการใช้ Blogging เพื่อทำ Lead Generation ประเด็นนี้หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า “Lead” ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้นำ แต่หมายถึง “ว่าที่ลูกค้า” ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่รู้จักแบรนด์มาบ้างแล้ว เมื่อไม่ใช่กลุ่มคนที่ไม่รู้จักแบรนด์เลย จึงมักจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สนใจในแบรนด์ ดังนั้น Lead Generation จึงหมายถึงวิธีการสร้าง Lead ให้แบรนด์ นี่เองที่ทำให้ Blogging เป็นเบอร์หนึ่งด้านการทำ Lead Generation ของจริง

ที่มา: PRDaily

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.