พี่ไทยว่าไง! ธุรกิจส่วนใหญ่ยอมรับ “สร้างแอปแล้วคุ้มเงิน”

by | October 16, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

การสำรวจล่าสุดพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างไม่เสียดายเงินทุนและทรัพยากรในการสร้างแอปของตัวเอง เพราะส่วนใหญ่ลงทุนน้อยแต่สร้างกำไรได้มาก เรียกว่าสร้างแล้วคุ้มค่าเงินและเวลาที่จ่ายไป

จากการสำรวจของบริษัท The Manifest พบว่าบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่ (88%) กล่าวว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของตัวเองประสบความสำเร็จ “ทางการเงิน” และสามารถทำกำไรได้เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและการเปิดตัวแอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ตาม รายงานพบว่าการวัดผลความสามารถในการทำกำไรของแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกัน โดยมีบริษัทบางแห่งที่ระบุว่าแอปพลิเคชันมีต้นทุนเรื่องการสร้าง brand awareness หรือการรับรู้ในแบรนด์รวมอยู่ด้วย ทำให้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่สามารถคำนวณกำไรขาดทุนจากต้นทุนการจัดการและยอดขายที่สร้างขึ้นมาได้เท่านั้น

ทุ่มงบแล้วคุ้มไหม

การสำรวจพบว่าการตลาดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแอปพลิเคชัน โดย 35% ของบริษัทกลุ่มตัวอย่างบอกว่าได้ทุ่มเท 31-50% ของงบประมาณการพัฒนาแอปโดยรวมไปที่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ขณะที่อีก 21% ของกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นเป็น 51-70% ของงบพัฒนาแอปพลิเคชัน

สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากข่าวนี้ คือธุรกิจส่วนใหญ่ใช้งบประมาณไม่มากในการสร้างแอปพลิเคชัน โดยมีเพียง 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นใช้เงิน 50,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์ในการพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สถิติอื่นที่น่าสนใจจากการสำรวจนี้ คือมากกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง (38%) มีการอัปเดตแอปทุกเดือน ขณะที่เกือบ 45% อัปเดตแอปทุก 2-6 เดือน จุดนี้สะท้อนว่าบริษัทอเมริกันรู้ดีถึงความจำเป็นในการอัปเดทแอปพลิเคชัน เพื่อบำรุงรักษาความสามารถให้แอปใช้งานได้ดีและสามารถดึงดูดผู้ใช้ได้

Manifest ดำเนินการสำรวจครั้งนี้ผ่านผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและนักการตลาด 301 รายจากบริษัทหลายขนาดทั่วสหรัฐฯ

ที่มา: MarketingDive

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.