Infographic: 11 ทักษะที่นักการตลาดจำเป็นต้องฝึก

by | October 7, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ใครที่อยากอยู่รอดในวงการการตลาด จะต้องยินดีเต็มใจและสามารถปรับตัวเพื่อเติบโตในวิชาชีพนี้ให้ได้ ดังนั้นนักการตลาดมือทองจึงไม่ยอมมองข้าม 11 ทักษะนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มทักษะที่ได้ชื่อว่า “ทักษะการตลาดยุคใหม่” สำหรับนักคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจแถวหน้าของอุตสาหกรรม

ทักษะทั้ง 11 รายการนี้เกิดขึ้นในยุคที่เส้นกั้นระหว่างการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็นเส้นที่บางลงทุกขณะ ขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจเรื่อง content อยู่เสมอ และที่มองข้ามไม่ได้คือ technology ซึ่งต้องการการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

จากการรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย Maryville University ซึ่งวิเคราะห์ความสำคัญของทักษะที่เหล่านักการตลาด และผู้จัดการแบรนด์ต้องมีในอุตสาหกรรมการพัฒนาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ว่าต้องประกอบด้วยความรู้ด้านการทำ Content marketing, Social media marketing และการ Tracking user experience

Content marketing หรือการตลาดเนื้อหาถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักการตลาดยุคนี้ แต่ 86 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่กล่าวว่าใช้กลยุทธ์นี้กับแคมเปญของตัวเอง โดยมีเพียง 36 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่คิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญ Content marketing ในระดับพิเศษ เนื่องจากส่วนใหญ่รับรู้เทคนิกการทำ Content marketing เพียงผิวเผินเท่านั้น

สำหรับ Social media marketing การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้เนื่องจาก 70 เปอร์เซ็นต์ของ Gen Z ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งสิ้น

Tracking user experience หรือการติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้นั้นต้องครอบคลุมถึงเส้นทางของลูกค้าหรือ customer journey ว่าลูกค้าซื้ออะไรมาก่อนหรือหลังจากรับบริการแล้ว การติดตามเส้นทางลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมการขาย และเป็นบันไดสำคัญของการสร้างความภักดีในลูกค้า

ยังมีทักษะอีกหลายด้านที่นักการตลาดจำเป็นต้องพัฒนาในยุคนี้ ซึ่งนอกจากนักการตลาด “ผู้จัดการแบรนด์” ก็ต้องพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย เนื่องจาก brand manager วันนี้เป็นตำแหน่งงานที่ครอบคลุมทุกงานทั้งการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ การติดตามข้อมูล การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และการเพิ่ม Conversion ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแผนภูมิฉบับเต็มด้านล่าง

ที่มา: : PRDaily

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.