#โห่ต้อนรับไม่ใช่โห่ไล่ กองทุนเปิดกรุงไทย (KT-BRAIN) ใช้ AI ช่วยทำกำไร

by | October 8, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

KTAM ได้นำเทคโนโลยี AI ที่ได้รับการยอมรับในแวดวง FinTech มาใช้ในการบริหารกองทุน  เกิดเป็นกองทุน ” KT-BRAIN ”  โดยใช้เทคโนโลยีช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์   และไปสู่อีกระดับของผลตอบแทนจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ Return on Intelligence

หากมองดูในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  และตลาดหลักทรัพย์ MAI จะพบว่ามีหุ้นเกือบ 700 ตัว  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำให้ยากที่จะติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของหุ้นทั้งหมดทัน  จนอาจเกิดเสียโอกาสในการลงทุนได้

KTAM (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย) ได้นำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์หุ้นเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย KI-BRAIN หรือ KT-BRAIN ที่ใช้ AI ช่วยบริหารกองทุน  โดยมีจุดที่น่าสนใจคือ

  • สามารถประมวลข้อมูลเป็นล้านๆ ชุดใน 1 วินาที
  • AI เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ
  • ระบบจะพยายามสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้เหนือราคาอ้างอิง  และควบคุมความผันผวนให้เหมาะสมได้
  • ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เบื่อ ไม่พัก ไม่ใช้อารมณ์มาตัดสิน(แม้กระทั่งตอนหลับก็ยังมีการบริหารเงินลงทุน)

โดยวิธีการจะใช้  Genetic Algorithm เพื่อค้นหารูปแบบการลงทุนที่ดีและเหมาะสม  เหมือนการคัดเลือกยีนส์เด่นตามแนวคิดวิวัฒนาการ  จากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน   แล้วสร้างรูปแบบการลงทุนด้วยการจัดองค์ประกอบการลงทุนให้สมดุลตามเป้าหมาย

และมีผลการทดสอบจากข้อมูลจริงย้อนหลัง 5 ปี  พยว่าผลการตอบแทนของ KT-BRAIN ชนะ SET-index  (ตั้งเป้าหมายที่ความผันผวนแบบเหมาะสม)

สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ที่ 1,000 บาท  เสนอขายครั้งแรกวันที่ 2-11 ต.ค. 2561

นับว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าสนใจมาก  แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นการลงทุนที่ถึงจะใช้ AI การลงทุนก็ยังคงเสี่ยงอยู่ดี  เพราะมีปัจจัยภายนอกอีกมากมายที่อาจควบคุมไม่ได้  ดงันั้นก็ควรศึกษาด้วยตัวเองอย่างรอบคอบ  และมีแผนสำรองในการลงทุนเอาไว้ด้วยเสมอ

ข้อมูลจาก : ktam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.