สมาชิก Netflix ทุ่มเทเวลาดูวิดีโอ นานกว่าโซเชียลกับเพื่อนเท่าตัว

by | January 10, 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ตามติดสถิติน่าทึ่งล่าสุดเกี่ยวกับการชม Netflix นั่นคือการสำรวจพบว่า Netflix สามารถดึงเวลาส่วนใหญ่ของสมาชิกไปได้มากกว่าการท่องโซเชียลหรือการติดต่อกับเพื่อนฝูง ไม่ต้องพูดถึงการอ่าน หรือการพักผ่อนและใช้ความคิดกับตัวเอง รวมถึงการเล่นกีฬาที่ทิ้งห่างระยะเวลาการชม Netflix แบบไม่เห็นฝุ่น

การสำรวจล่าสุดนี้เป็นของเว็บไซต์ Cordcutting.com ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลกิจกรรมส่วนตัวของชาวอเมริกันในแต่ละวันที่สำนัก U.S. Bureau of Labor Statistics ทำการศึกษา ผลการสำรวจย้ำว่าสมาชิก Netflix ใช้เวลามากขึ้นในการรับชมอย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาชม Netflix นั้นมากกว่าที่แรงงานอเมริกันออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง หรือการทำกิจกรรมอื่นในทุกวัน

ค่าเฉลี่ยการดูเหนือกว่าเฟสบุคแล้ว

จากการคำนวณของ Cordcutting.com สมาชิก Netflix จะใช้เวลาดู Netflix ราว 1 ชั่วโมง 11 นาทีในแต่ละวัน (71 นาที) ตัวเลขนี้คำนวณจากสถิติเดือนธันวาคม 2017 ที่ Netflix รายงานว่าสมาชิก Netflix ทั่วโลกดูวิดีโอรวม 140 ล้านชั่วโมงต่อวัน ในขณะนั้น Netflix มีสมาชิก 117.58 ล้านคน เมื่อนำ 140 ล้านชั่วโมงมาหารด้วยจำนวนสมาชิก 117.58 ล้านคน จึงได้ผลเฉลี่ยคือ 71 นาที

สถิตินี้แสดงว่า Netflix มีอิทธิพลกับสมาชิก Netflix สูงมาก เพราะตัวเลขการชม Netflix ราว 71 นาทีต่อวันนั้นสูงกว่าการสำรวจของสำนักสถิติแรงงานอเมริกัน ที่พบว่าชาวอเมริกันใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง 39 นาทีในการ “ สังสรรค์และสื่อสาร” ในแต่ละวัน นั่นหมายความว่าสมาชิก Netflix ใช้เวลาดูวิดีโอนานกว่าการคุยกับเพื่อนเท่าตัว

อย่างไรก็ตาม Cordcutting.com ย้ำว่าแม้การเปรียบเทียบนี้จะยึดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน คือข้อมูลของสำนัก BLS ที่เน้นสำรวจในสังคมอเมริกัน (ไม่ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นสมาชิก Netflix หรือไม่ก็ตาม) และข้อมูลจากสมาชิกของ Netflix ทั่วโลก แต่เชื่อว่าลักษณะการใช้เวลานี้จะคล้ายกัน เนื่องจากมีโอกาสสูงที่ชาวโลกจะสนุกไปกับแคตตาล็อกยิ่งใหญ่ของ Netflix ซึ่งทำให้ไลฟ์สไตล์ของชาวดิจิทัลไม่แอคทีฟเท่าที่ควร

จุดที่น่าสนใจคือ Cordcutting.com ย้ำว่า Netflix มีพลังมากกว่า ”การอ่าน”, “การพักผ่อนและการคิด” รวมถึง “การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ” จุดนี้ข้อมูลระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาวอเมริกันใช้เวลาออกกำลังกายเพียง 17 นาทีต่อวันเท่านั้น เชื่อว่าสมาชิก Netflix ในไทยก็จะมีสัดส่วนเฉลี่ยน้อยนิดไม่ต่างกัน

ที่มา: : Cordcutting

ม้ามืดเป็นสิ่งที่หลายคนอยากเป็น แต่ข่าวม้ามืดจะทำให้คุณอยากอ่าน!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.