MAAT Media Award ครั้งที่ 3 ผลรางวัลของคนโฆษณา แบรนด์ใดครองใจผู้ชมยุคดิจิทัลกันบ้าง

by | February 28, 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล MAAT Media Award ครั้งที่ 3 โดยมอบ 7 รางวัลให้ผลงานที่ใช้สื่อยอดเยี่ยม ช่วยเร่งให้อุตสาหกรรมก้าวล้ำไปอีกขั้น TRANSFORMATION ทันยุคของสื่อที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ รางวัลต่างๆ ได้มอบให้กับผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำวงการสู่ระดับสากล มอบ 7 รางวัลให้ผลงานใช้สื่อยอดเยี่ยม จาก 23 แคตตากอรี่ ใช้งานประกวดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก้าวล้ำไปอีกขึ้นด้วยแนวคิด TRANSFORMATION 

นายปริทัศ มุ่งประสิทธิชัย อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า การมอบรางวัล MAAT Media Awards 2018 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีสมาชิกที่ส่งผลงานเข้ามาถึง 114 ผลงาน จำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ผลงานที่เข้าประกวดมีคุณภาพอย่างชัดเจน คือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ที่แตกต่างสร้างความโดดเด่นให้แก่วงการเป็นอย่างมาก

“การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าถึง 114 ผลงาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะกรรมการในการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงวุฒิจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจสื่อ นักการตลาด และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ทำให้ได้ผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อ และการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทุกท่านได้ช่วยกันกลั่นกรองผลงานทุกชิ้นจนได้ผลงานที่โดดเด่น และทรงคุณค่า”

ในการประกวด MAAT Media Awards 2018 ภายใต้แนวคิด Transformation นี้แบ่งรางวัลออกเป็น 23 ประเภท โดยผลงานที่แต่ละเอเยนซี่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่จริงในช่วงเดือน มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561 และมีผลงานที่เข้าสู่รอบ Finalist ถึง 61 รางวัล และผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล 46 รางวัล ตามแคตตากอรี่ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น Gold, Silver และ Bronze ตามลำดับ 

เพิ่ม 3 หมวดหมู่ในการตัดสิน

ในการตัดสินครั้งนี้ได้เพิ่มหมวดหมู่จากเดิมขึ้นอีก 3 กลุ่ม เพื่อให้อุตสาหกรรมก้าวทันกับเทรนด์ transformation ที่เกิดขึ้น หรือเกิดใน Global สมาคมฯ จึงได้เพิ่มอีก 3 แคตากอรี่ คือ

  1. Best use of Media for Good หรือ การ transform องค์กรที่จะทำความดีมากขึ้น
  2. Best use of Data หรือ การ transform data ข้อมูล ตัวเลขต่างๆ
  3. Best use of Media Automation การ transform เข้าไปในโลก AI

ผลรางวัลใน MAAT Media Award 2018 มีผู้ได้รับรางวัล Gold 7 ผลงาน, Silver 12 ผลงาน และ Bronze 27 ผลงาน จาก 23 แคตากอรี่ โดยที่แคตากอรี่ Best use of Magazine ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด และ Best of Search ไม่มีผู้ผ่านผลงานตั้งแต่รอบแรก

นายปริทัศ ได้กล่าวเสริมว่า “ผลงานทุกชิ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการโฆษณา ในการเป็นกรณีศึกษา หรือนำไปประยุกต์ใช้ จากความสำเร็จของผลงานต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นในการ Transformation ของอุตสาหกรรมทั้งมีเดียเอเยนซี่ และเจ้าของสื่อ

การจัดงานครั้งนี้จึงเสมือนการ กระตุ้นให้วงการต้องก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแค่ก้าวให้ทัน แต่ต้องก้าวนำในโลกแห่งการสื่อสาร หรือกล่าวได้ว่า “กล้าที่จะเปลี่ยน พร้อมที่จะปรับ” ไปพร้อมกัน การจัดงานครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมสื่อของเราสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแน่นอน”

MAAT 2018 Agency of the Year คือ มายด์แชร์

รางวัลที่ได้รับ Gold Award มี 7 รางวัล คือ

Best use of Audio format ชื่อแคมเปญ Lux Beat & Baht ผลิตภัณฑ์ Lux โดยมีเดียเอเยนซี่ มายด์แชร์

Best use of Social ชื่อแคมเปญ Clear Hat Hero ผลิตภัณฑ์ Cleara โดยมีเดียเอเยนซี่ มายด์แชร์

IMC/Multiple platforms award ชื่อแคมเปญ The New King Power Rangnam ผลิตภัณฑ์ King Power Duty Free โดยมีเดียเอเยนซี่ อินนิทิเอทีฟ ประเทศไทย

IMC/Multiple platforms award : Sub category – Using 3 or more medium ผลิตภัณฑ์ Toyota ชื่อแคมเปญ Toyota LIVE ALIVE โดยมีเดียเอเยนซี่ มีเดีย อินเทลลิเจ้นซ์

Best Communication Strategy ชื่อแคมเปญ Scotch Forever Young Present หนุ่มสาวแพรว Reunion ผลิตภัณฑ์ Scotch Bird’s Nest โดยมีเดียเอเยนซี่ สตาร์คอม

Best Engagement Strategy ชื่อแคมเปญ My beloved monster ผลิตภัณฑ์ Babi Mind โดยมีเดียเอเยนซี่ มีเดีย อินไซท์

Best use of media for good ชื่อแคมเปญ Greatfullness  ผลิตภัณฑ์ CP Group โดยมีเดียเอเยนซี่ อินนิทิเอทีฟ ประเทศไทย

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.