ไม่ได้เอาใจแค่เด็ก! Sea จับมือ YoungHappy เอาใจนักช้อปกลุ่มผู้สูงวัย

by | February 26, 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

แม้อัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ากำลังซื้อมาจากวัยรุ่นเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว กลุ่มวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงวัยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง แม้ว่าการที่คนในครอบครัวซื้อสินค้าให้แก่พ่อแม่จะมีเม็ดเงินที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่หากผู้สูงวัยสามารถช้อปเองได้ ย่อมเป็นโอกาสที่ดีมากในการเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่

Aged Society เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จากข้อมูลของ ‘United Nations World Population Ageing’ พบว่า หลังจากปี พ..  2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ มีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน

และในปีพ.. 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุร้อยละ 17.9  มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ยังเปิดเผยว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบภายในปีพ.. 2564 โดยประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ราว 13 ล้านคน หรือ 20% ของจำนวนประชากร

สำหรับ YoungHappy นั้น เรียกว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้ผ่านกิจกรรม แอพพลิเคชั่น และโซเชียลมีเดีย ให้ความรู้ สาระ และบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ

อีกทั้งยังมีระบบ Call Center เปรียบเสมือนลูกหลานคนที่สองที่คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน ยังแฮปปี้เป็น Creative Organizer ที่จัดกิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  และยังได้ชนะโครงการ Youth Co:Lab โดย UNDP เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งในระดับภูมิภาคอีกด้วย

ข้อมูลจากยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ชี้ว่า 61.32 % ของผู้สูงอายุ มีความรู้สึกเบื่อหน่าย วิตก เครียด และซึมเศร้า ซึ่งเกิดจากเมื่อเกษียณจากการทำงาน ไม่มีกิจกรรมให้ทำ

เมื่อประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ผ่านนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต และกลายเป็นตัวกลางระหว่างผู้สูงวัยกับครอบครัว ไปจนถึงสังคมโดยกว้าง

ผู้สูงวัยอุปกรณ์ดีไวซ์ครบครัน

ผลการวิจัยจาก ‘Kantar TNS’ ยังพบว่าผู้บริโภคอายุ 55-64 ปี ครอบครองอุปกรณ์ Digital Device เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1.8 เครื่องต่อคน โดย 85% เป็นมือถือ 9% เป็นแทบเล็ต  และ 7% เป็นพีซี พวกเขาใช้เวลาถึง 41% ในการรับสื่อดิจิทัล สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจต่อการใช้งานเทคโนโลยี และต่อโซเซียลมีเดียของผู้สูงวัย เพราะต้องการเชื่อมต่อพูดคุยกับครอบครัวลูกหลาน 

นางณฎา ต้นสวัสดิ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งยังแฮปปี้’ (YoungHappy) กล่าวว่าแรงบันดาลใจในการก่อตั้งยังแฮปปี้มาจากตอนที่สอนคุณแม่ตัวเองใช้แอพฯ แล้วพบว่าเป็นเรื่องยากลำบากจนน่าประหลาดใจ เมื่อมาทำ  ยังแฮปปี้จึงลงไปทดลองศึกษาอย่างจริงจัง ด้วยการเป็นจิตอาสาสอนผู้สูงวัยและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก

แม้สำหรับเรามองว่าการใช้แอพฯต่างๆ เป็นเรื่องไม่ยาก แต่การสอนผู้สูงวัยเป็นเรื่องท้าทายมาก พอเขาทำได้เขาเลยรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก ความท้าทายนี้เอง จึงผลักดันให้เรามุ่งมั่นทำกิจกรรม ภายใต้ สโลแกน สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้ สำหรับความร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) และ ช้อปปี้ จึงเป็นการต่อยอดความตั้งใจของยังแฮปปี้ซึ่งเน้นตอบโจทย์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ที่ต้องการจะมีความสุข และทำสิ่งดีๆ ให้สังคม ไม่เป็นภาระใคร โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง

ทั้งนี้ มีผู้สูงวัยร่วยกิจกรรมกว่า 40 คน ซึ่งเชื่อว่าจะมีการต่อยอดกิจกรรมต่อไปในอนาคตด้วย

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.