“60% ของโครงการระดมทุนตั้งโดยผู้หญิง” Facebook เผยข้อมูลที่น่าสนใจรับวันสตรีสากล

by | March 8, 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีตรงกับวันสตรีสากล ทาง Facebook ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจออกมา เช่น 60 เปอร์เซ็นต์ของโครงการระดมทุนก่อตั้งโดยผู้หญิง และผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจจำนวน 90 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่า Social Media มีประโยชน์ในการผลักดันธุรกิจของพวกเธอให้เติบโต

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี Facebook เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ทำธุรกิจบน Facebook ซึ่ง Facebook มองว่าผู้หญิงไม่เพียงกระตุ้นการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นแบบอย่างในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าให้กับชุมชนอีกด้วย โดยข้อมูลที่น่าสนใจมีดังนี้

ข้อมูลช่วงปี 2560-2561 จาก Facebook

  • วันสตรีสากล เป็นช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบน Facebook ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
  • 60 เปอร์เซ็นต์ของโครงการระดมทุนก่อตั้งโดยผู้หญิง และสมาชิกของโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมองหาการเชื่อมต่อที่มีความหมาย (Meaningful Connections) ภายในกลุ่มเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
  • ประเทศที่มีการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลเป็นอันดับต้นๆ ในปี 2561 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, บราซิล, เม็กซิโก อินเดีย และอาร์เจนตินา
  • การจัดอีเวนท์เกี่ยวกับวันสตรีสากลบนเฟสบุ๊กมีจำนวนเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี 2561 สำหรับการจัดอีเวนต์เพื่อผู้หญิง

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Future of Business Report ในปี 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ Facebook ร่วมมือกับธนาคารโลก และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้จัดทำ Future of Business Report โดยได้ทำการสำรวจธุรกิจขนาดเล็กจำนวนกว่า 90 ล้านรายทั่วโลกบน Facebook ถือเป็รรายงานการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กระดับโลกที่มีจำนวนมากและกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า

  • ราว 4 ใน 10 (หรือร้อยละ 39) ของกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็กบน Facebook นั้นเป็นผู้หญิง
  • เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการจัดหาเงินทุน โดยเจ้าของธุรกิจหญิงร้อยละ 40 กล่าวว่าพวกเธอได้เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจโดยใช้เงินเก็บของพวกเธอเอง
  • มีเพียงจำนวน 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกว่าพวกเธอใช้เงินที่กู้ยืมมาจากธนาคารหรือสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับอุปสรรคที่เหล่าผู้ประกอบการหญิงในระดับภูมิภาคต้องเผชิญเช่นเดียวกัน
  • เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงจำนวนราว 2 ใน 3 ของการสำรวจ กล่าวว่าพวกเธอมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน
  • ส่วนในประเทศไทยข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจจำนวน 90 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่า Social Media มีประโยชน์ในการผลักดันธุรกิจของพวกเธอให้เติบโต และพวกเธอยังเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทชุมชนเชิงบวกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ช่วยให้เรามีความหวังมากขึ้น เช่น ความยืดหยุ่นที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสนามการแข่งขันธุรกิจ เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ

รายงานจาก McKinsey Global Institute ได้คาดการณ์ว่าหากผู้หญิงที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับโอกาสการทำงานอย่างเท่าเทียม จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ให้มีมูลค่าเท่ากับ GDP ของประเทศเยอรมนีและออสเตรียรวมกันได้ในแต่ละปี

สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมโดยปราศจากอคติทางเพศไม่ได้เป็นปัญหาของผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน

“การได้เห็นชุมชนที่เติบโตไปด้วยธุรกิจขนาดย่อมต่างๆ ที่งอกเงยขึ้นบนแพลตฟอร์มของเราภายใต้การนำของผู้หญิง และการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความสำเร็จของพวกเธอนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เมื่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงสามารถเข้าถึงเงินทุน เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ ทำให้พวกเธอสามารถแบ่งปันความรู้และสร้างอนาคตทางธุรกิจร่วมกันได้อีกด้วย” ชวดี วงศ์พยัต หัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ Facebook Thailand กล่าว

นอกจากนี้ เฟสบุ๊กระบุว่ายังคงเดินหน้าทำงานในโครงการ #SheMeansBusiness โครงการผลักดันให้ผู้หญิงมีความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ช่วยเหลือทางด้านการเงิน คำแนะนำ การฝึกอบรม และชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ประกอบด้วยเหล่าที่ปรึกษาและเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงด้วยกันต่อไป

โดยเฟสบุ๊กระบุว่า ในปีนี้ได้ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัลให้กับผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปมากกว่า 73,000 คนแล้ว

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.