มีผลวันนี้ !! ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการช่อง 7HD

by | April 1, 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (BBTV) หรือช่อง 7 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร  ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

เส้นทางอาชีพของ ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง :

  • ปี 2543 – 2555 ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา  และธนาคารกรุงไทย
  • ปี 2556 เข้ามาสู่ช่อง 7 ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีดิจิทัล เอชอาร์  และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารของช่อง 7HD
ก่อนหน้านี้ พลากร สมสุวรรณ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการช่อง 7 และได้มีการแต่งตั้ง สมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการที่มาจากสายงานข่าว  เพื่อเข้ามารับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นคนถัดมา  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561  ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งลงนามเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562
หากย้อนไปก่อนหน้านี้จะพบว่า ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นผู้ที่มีส่วนในการบริหารงานของช่อง 7 มาโดยตลอด  จนมีประกาศแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการในที่สุด

 ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
– ปริญญาเอกสาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของช่อง 7HD ในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ  ว่าจะสามารถพลิกตัวเองกลับมามีเรตติ้งกระฉูดได้เหมือนในอดีตได้อีกครั้งหรือไม่  เพราะยุคนี้เป็นยุคที่คอนเทนต์ออนไลน์กำลังรุ่งเรืองและแข่งขันกันอย่างสูง

2 thoughts on “มีผลวันนี้ !! ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการช่อง 7HD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.