ป้ายคำ: วรวุฒิ อุ่นใจ

  • ฟัง 4 มุมมองผู้เชี่ยวชาญ ร่าง พ.ร.บ. อีคอมเมิร์ซไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ e-Business จริงหรือ (1)

    by | August 17, 2017

    แม้จะเป็นข่าวดีที่ประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายออกมาช่วยภาคธุรกิจในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตแทนกระบวนการในแบบกระดาษเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ หรือก็คือ “ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่…) พ.ศ. ….” กฎหมายที่หลายคนเรียกย่อ ๆ ว่า พ.ร.บ. อีคอมเมิร์ซ ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นจากการปรับปรุง 9 ประเด็นสำคัญ ก่อนจะเสนอต่อนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติต่อไป