ป้ายคำ: สังคมผู้สูงอายุ

  • “ญี่ปุ่น” สะท้อนอะไรผ่าน “สังคมผู้สูงอายุ”

    by | January 15, 2018

    สำหรับใครที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้จากการไปญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเรื่องของพนักงานบริการในญี่ปุ่นที่เริ่มเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์มากขึ้น หรือหากเป็นพนักงานทั่วไปก็มักมีอายุมากขึ้น แต่นอกจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น วันนี้ เรายังมีข้อมูลถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุที่น่าสนใจมาฝากกันเพิ่มเติม นั่นคือ ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ที่อายุเกิน 100 ปีแล้วเกือบ 68,000 คน