attitude Archives - thumbsup thumbsup

ป้ายคำ: attitude

  • 18 วิธีที่จะช่วยให้มีทัศนคติที่ดีในที่ทำงาน

    by | June 22, 2014

    เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์ออฟฟิสจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงไม่พอใจในเรื่องบางเรื่องกับที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น สิ่งสำคัญในการทำงานหรือการทำทุกสิ่งอย่างนั่นคือ ทัศนคติ ถ้าดีก็ยิ่งช่วยให้ทุกอย่างดีไปด้วย แต่ถ้าแย่ก็ส่งผลร้ายเช่นกัน วันนี้มีทริกเล็กๆ 18 ข้อ ให้ลองเอาไปปฏิบัติกันดูครับ เพื่อที่จะได้มีทัศนคติในการทำงานที่ดีขึ้นกันครับ