ป้ายคำ: BES

  • RIM ยังคงเหนียวแน่นในภาคธุรกิจองค์กร

    by | May 4, 2011

    แม้หลังๆ คนอาจจะทักว่า RIM กำลังอยู่ช่วงต้องเจอศึกหนักกับการต่อสู้ฟาดฟันกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆ แต่สำหรับภาคธุรกิจองค์กรแล้วต้องยอมรับว่า RIM มีจุดแข็งในส่วนของผลิตภัณฑ์มายาวนานไม่ด้อยไปกว่าใคร การเข้าซื้อกิจการ Ubitexx บริษัทที่มีโซลูชั่นเกี่ยวกับ Mobile Device Management ทำให้ RIM ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับระบบ Blackberry Enterprise Server (BES)?