ป้ายคำ: chart

  • 5 กราฟอัปเดตความเป็นไปของธุรกิจโฆษณาบน Instagram

    by | November 14, 2016

    หลายปีก่อนหน้านี้ รายได้ค่าโฆษณาของเครือข่ายสังคมภาพ Instagram นั้นค่อย ๆ เติบโต แต่เมื่อ Instagram ถูกรวบตัวมาอยู่ใต้ชายคา Facebook การเติบโตก้าวกระโดดจึงเกิดขึ้น ทำให้นักวิเคราะห์มองเห็นทิศทางเติบโตนี้ ซึ่งอาจจะยังอยู่คู่ Instagram ไปอีกนานตามแผนภาพ 5 ชิ้นนี้