cheerios Archives - thumbsup thumbsup

ป้ายคำ: cheerios

  • ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Honey Nut Cheerios ดึงผึ้งออกจากกล่อง

    by | March 18, 2016

    Honey Nut Cheerios แบรนด์ซีเรียลอาหารเช้าในประเทศแคนนาดา ต้องการที่จะหาวิธีเพื่อช่วยเหลือผึ้งที่นับวันจำนวนผึ้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ยิ่งลดจำนวนลงไป และเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ให้ลูกค้ารับรู้ แบรนด์ถึงขั้นดึงรูปผึ้ง ซึ่งเป็นมาสคอตของแบรนด์ออกจากแพคเกจจิ้ง ให้คนเห็นไปเลยชัดๆ ว่าผึ้งขาดแคลนจริงๆ แล้วงานนี้ โดยมาสคอตผึ้งจะถูกดึงออกจากจากแพคเกจจิ้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง