ป้ายคำ: Consumer trust survey

  • Reuters เผยผลวิจัยผู้บริโภคเลือกเสพสื่อที่ตนเองต้องการ

    by | May 11, 2018

    โดยทาง Reuters ได้การสำรวจออนไลน์ทั่วโลก เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ Reuters.com จำนวน 752 ราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจในคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาตรงกับบุคลิกของตนเองและการนำเสนอต้องเป็นโทนและสไตล์ที่ชื่นชอบมากขึ้น

  • มาอ่านผลสำรวจรสนิยมการเสพ Content ของ BabyBoomer กับ Millennial ในอเมริกากัน

    by | January 4, 2017

    เริ่มต้นปีใหม่ปีระกาได้ไม่ทันไร ก็มีการเผยผลการสำรวจชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดจาก Olapic ออกมาแล้ว และเราอยากนำมาฝากท่านผู้อ่าน เพราะมันเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริโภคคอนเทนต์ของคนสองกลุ่มอย่าง กลุ่ม Baby Boomer กับกลุ่ม Millennial ที่ค่อนข้างจะตรงทีเดียว ซึ่งน่าจะช่วยให้การพัฒนาคอนเทนต์เพื่อผู้บริโภคนั้นทำได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น