ป้ายคำ: data security

  • GDPR ความปลอดภัยบนไซเบอร์และความมั่นใจของลูกค้า

    by | June 6, 2018

    หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป หรือ GDPR ไปเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานราชการในเอเชียกำลังพัฒนากฏการป้องกันข้อมูลส่วนตัวให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน ต่างก็ต้องปรับปรุงเรื่องนี้กันอย่างหนักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าและประชาชนที่ดีขึ้น