ป้ายคำ: David Shelters

  • Exclusive Interview David Shelters – The Author of Start-Up Guide for the Technopreneur

    by | May 8, 2013

    Frequently we have presented the interview contents with various well-known persons both in Thailand and abroad in the Interview section of our thumbsup website, this time is another very special one for thumbsup and our readers because we interviewed the author of book called “Start-Up Guide for the Technopreneur” that we do believe those are interested in Startup might have […]

  • สัมภาษณ์พิเศษ: David Shelters ผู้แต่งหนังสือ Start-Up Guide for the Technopreneur

    by | May 2, 2013

    หลายๆ ครั้งเราได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคนที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและในต่างประเทศใน section ของ Interview บนหน้าเว็บไซต์ thumbsup ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่พิเศษสำหรับ thumbsup และผู้อ่าน เพราะเราได้สัมภาษณ์ผู้เขียนหนังสือ Start-Up Guide for the Technopreneur ที่เชื่อว่าคนที่สนใจด้าน Startup น่าจะมีโอกาสได้อ่านกันบ้างแล้ว ผู้นั้นก็คือ David Shelters ซึ่งปัจจุบันนี้เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยครับ