ป้ายคำ: develop

  • 4 ข้อพื้นฐานก่อนตัดสินใจพัฒนาแอปพลิเคชัน

    by | February 21, 2018

    ทุกวันนี้ การพัฒนาแอปพลิเคชันอาจเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่ามันคือการยกระดับหน่วยงาน หรือสินค้าไปสู่การเป็นดิจิทัล แต่ในอีกมุมหนึ่ง บางทีความเป็นดิจิทัลก็อาจไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงมากขนาดนั้น และอาจมีเครื่องมืออื่น ๆ ให้ใช้งานแทนได้มากมาย เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ หรือใช้ช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ที่หากสร้างดี ๆ ก็สามารถใช้ดึงดูดผู้ที่สนใจได้เช่นกัน

  • แอนดรอยด์เปิดหมวดเทรนนิ่ง ปูทางการเป็นหลักสูตรในอนาคต…

    by | December 18, 2011

    Google Android ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดหมวด Android Training ใน Blog ของ Android Developers Blog เพื่อสนับสนุนให้บรรดานักพัฒนาได้แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ดี และมีคุณภาพ ซึ่งหัวหน้าฝ่าย Android Developer Relations Tech ได้ออกมาเขียนสนับสนุนการเปิดหมวดใหม่ใน Blog…