ป้ายคำ: drinkentrepreneurs

  • Drinkentrepreneurs งาน Networking สำหรับคนรุ่นใหม่! ขอเชิญชวนคนมีไฟไปร่วมงาน วันพฤหัสที่ 5 มีนาคม ที่ Cloud47!

    by | March 2, 2015

    Drinkentrepreneurs คืองาน Networking ที่จัดขึ้นในทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ “ทุกฝ่ายที่มีส่วนพัฒนาระบบธุรกิจ” (entrepreneurs circle) อาทิ เช่น Entrepreneurs, Investor, Coders, Designers, Corporate Managers และ Media ออกมาพบปะสังสรรค์กัน เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองตามสถานที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยงานนี้ ถูกจัดขึ้นเพื่อต้องการที่จะเชื่อมโยง และส่งเสริมให้ทุกส่วนของระบบธุรกิจเกิดใหม่ในประเทศไทยมีความมั่นคง และสนับสนุนเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้น