ป้ายคำ: DV

  • Accelerator (โครงการบ่มเพาะ startup) สำคัญอย่างไรต่อการเติบโตของ Startup

    by | July 10, 2017

      ปัจจุบัน Startup ถือได้ว่าเติบโตอย่างมากในไทย ซึ่งทุกวันนี้ Startup ส่วนมากมีคุณภาพที่ดีขึ้นมาก แต่มีอยู่ประเด็นที่พูดถึงกันมากว่าการเป็น Startup นั้น จำเป็นไหมที่ต้องเข้าโรงเรียน หรือที่เรียกว่า Accelerator (โครงการบ่มเพาะ startup) ที่ตอนนี้มีหลายองค์กรในประเทศไทยเข้ามามีบทบาทกันมากขึ้น ทั้งโทรคมนาคมและธนาคาร อย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์มี Digital Ventures (DVA) เป็นต้น โดยผู้ที่จะมาไขปัญหาเหล่านี้ได้แก่ผู้คร่ำหวอดในวงการสตาร์ทอัปที่เราคุ้นหน้ากันดี