ป้ายคำ: Facial-mapping

  • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอาหาร “Facial-Mapping” วิเคราะห์ใบหน้าก่อนเสนอขายเมนู

    by | December 27, 2016

    เราคงเคยได้ยินธุรกิจอาหารที่จัดเมนูอาหารตามกรุ๊ปเลือด เมนูตามธาตุของร่างกาย เมนูประจำราศี และอีกสารพัดเมนูที่ธุรกิจนั้นๆ มองว่ามันจะโดนใจผู้บริโภค แต่สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการ “เทคโนโลยีดิจิทัล” เข้ามาช่วยเสริมยอดขายอาจสนใจเรื่องที่เรานำเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับช่วยแนะนำอาหารให้กับผู้ใช้งานผ่านการวิเคราะห์ “ใบหน้า” เกิดขึ้นกันแล้ว