ป้ายคำ: finances

  • พบ 63% ผู้หญิงชอบซื้อสินค้าเพื่อบำบัดความเครียด (Infographic)

    by | August 9, 2013

    สำหรับบทความที่นำเสนอในวันนี้ขอพักเรื่องการตลาดไว้ครู่ แล้วมาดูผลการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิตอลทั้งเพศชายและเพศหญิงว่าทั้ง 2 เพศมีรูปแบบในการจับจ่ายใช้สอยแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยให้เรียนรู้ถึงความแตกต่างและเข้าใจพฤติกรรมของท้ง 2 เพศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น