ป้ายคำ: Fitbit

  • fitbit เมื่อ wearable เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันคนทำงานออฟฟิศ

    by | January 10, 2019

    พนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งประจำในออฟฟิศหรือมีการเคลื่อนไหวตัวน้อย เคยกังวลเรื่องสุขภาพกันบ้างไหมคะ ส่วนตัวผู้เขียนเอง แม้จะชอบเดินไปมาตามจุดต่างๆ ในออฟฟิศ ออกไปซื้อของ ทานข้าวเที่ยง แต่เทียบกับการนั่งประจำอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้ว เรียกว่ายังเดินน้อยกว่านั่งเสียอีก และแน่นอนว่าเป็นที่มาของโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งการมีอุปกรณ์แจ้งเตือนบอกว่า “เดินบ้างได้แล้ว” ก็ช่วยดึงสติให้คุณเคลื่อนไหวเสียบ้าง

  • Aetna มอนิเตอร์เวลานอนพนักงาน นอนครบ 7 ชั่วโมงแจกเงิน

    by | May 18, 2016

    สำหรับบริษัทใดที่มักใช้งานพนักงานหามรุ่งหามค่ำ ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังโทรศัพท์ไปกวน หรือส่งงานให้ทำเจอแนวคิดจากบริษัทประกันภัย Aetna ของสหรัฐอเมริกาแล้วอาจตกใจ