ป้ายคำ: forcast 2017

  • เปิดตัวเลขภาพรวมตลาด e-Commerce ปี 2016 พบเติบโต 9.86%

    by | September 28, 2017

    นอกจากการเปิดพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยในปี 2017 แล้วนั้น ทาง ETDA ยังได้เปิดเผยผลสำรวจมูลค่า e-Commerce ในไทยปี 2559 พร้อมการคาดการณ์มูลค่า e-Commerce ปี 2560 ออกมาพร้อมกันด้วย โดยพบว่าในปี 2016 ตลาด e-Commerce ไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 2,560,103.36 ล้านบาท คาดปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,812,592.03 ล้านบาทหรือเติบโตเพิ่มขึ้น 9.86%