ป้ายคำ: hotels.com

  • 6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป

    by | July 19, 2017

    ในวันที่ใคร ๆ ก็มองนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมาย และมีการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยหาทางเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ ผ่านบริการชำระเงินที่ชาวจีนนิยมใช้อย่าง Alipay หรือ WeChat Pay ไปจนถึงการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Social Media ที่ชาวจีนใช้งานอย่างล้นหลาม แต่นั่นอาจไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางทีแม้จะหาทางดึงนักท่องเที่ยวจีนมาได้แล้วก็ยังไม่อาจสร้างความประทับใจได้ หากยังไม่เข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนในบริบทอื่น ๆ ที่เปลี่ยนไป