ป้ายคำ: house

  • เอเจนซี่ในเครือ Unilever ขยายคลุม 20 ประเทศแล้ว

    by | October 25, 2017

    เพียง 1 ปีหลังจากเปิดทำการ เอเจนซี่ที่ได้ชื่อว่าเป็น in-house agency ในชายคา Unilever อย่าง U-Studio สามารถขยายเขตการทำงานครอบคลุม 20 ประเทศทั่วโลกแล้ว ความสำเร็จนี้อาจเป็นสัญญาณให้แบรนด์หันมาลงทุนทำเอเจนซี่ด้วยตัวเองมากขึ้นในอนาคต