ป้ายคำ: hoxton

  • ห้างอังกฤษโชว์ “วิเคราะห์ลูกค้าจากรอยเท้า” พบแม่นยำสูง 95%

    by | March 24, 2017

    เราคงเคยได้ยินถึงการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ใบหน้ามาใช้ในร้านค้าปลีกของหลาย ๆ ประเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวตนของลูกค้ากันมาบ่อยแล้ว แต่ในอังกฤษ มีรายงานจาก BBC ระบุว่า ร้านค้าปลีกบางแห่งได้มีการนำอีกเทคโนโลยีหนึ่งเข้ามาใช้งาน และสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ผลแม่นยำไม่แพ้กัน นั่นคือการวิเคราะห์จาก “รอยเท้า” ของลูกค้า