ป้ายคำ: job elimination

  • Y Combinator เริ่มแล้ว “ทดสอบโลกที่คนไร้งานทำ”

    by | June 10, 2016

    การรุกคืบของระบบอัตโนมัติ แรงงานหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์สู่การแย่งงานมนุษย์จากตลาดแรงงานอาจมาถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ Y Combinator เปิดโครงการนำร่องในการทดสอบว่า มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร ในวันที่แรงงานหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาแทนที่แบบเบ็ดเสร็จ