ป้ายคำ: Lee Child

  • งดอินเทอร์เน็ตให้ได้งาน “Lee Child” นักเขียน best-selling จัดกาแฟ 30 ถ้วยต่อวัน

    by | December 7, 2018

    Lee Child เป็นนักเขียนหนังสือขายดี best-selling ที่สามารถเขียนงานได้มากกว่า 2,000 คำต่อวัน ความลับในการทำงานที่ทำให้ Lee Child สามารถดันงานเขียนให้เดินหน้าแบบไม่มีสะดุด คือการไม่เสียเวลาไปกับอินเทอร์เน็ต และบางครั้งก็ไม่เสียเวลาให้กับมื้ออาหาร ดังนั้น Lee Child จึงเป็นต้นแบบที่ดีของการงดอินเทอร์เน็ตให้ได้งาน แต่เรื่องการกินกาแฟ 30 ถ้วยต่อวันแบบ Lee Child อาจต้องผ่านการปรึกษาแพทย์ก่อน