ป้ายคำ: lending

  • สินเชื่อ 4.0 เมื่อ AI ใน “SCB Digital Lending” รู้จักเราดีกว่าที่คิด

    by | January 15, 2018

    ไทยพาณิชย์ หรือ SCB เปิดตัวสินเชื่อดิจิทัลรับ Thailand 4.0 กับ SCB Easy Digital Lending ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อผ่าน Mobile Banking เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมายื่นเอกสารหรือกรอกข้อมูลที่สาขาอีกต่อไป ความพิเศษอีกประการหนึ่งคือมี AI ทำงานในเบื้องหลัง ซึ่งไทยพาณิชย์บอกว่า ช่วยให้ธนาคารคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงของธนาคารที่จะเกิดหนี้สูญได้พร้อม ๆ กัน