ป้ายคำ: Memeoirs

  • Memeoirs บริการเปลี่ยนข้อความแชทจาก WhatsApp มากลายเป็นหนังสือ

    by | May 16, 2014

    จากการที่ WhatsApp ประกาศความสำเร็จอีกขั้นว่ามีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน โดยแต่ละเดือนใช้แอพในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัวและที่ทำงาน การเก็บข้อมูลในรูปแบบแชทอาจจะดูไฮเทค ค้นหาข้อความเก่าได้ง่าย แต่จะดูไม่ใช่แนวทางดั้งเดิมเสียเท่าไหร่ ซึ่งบริษัทจากประเทศอิตาลีอย่าง Memeoirs สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้คุณได้ตามต้องการ