ป้ายคำ: Mobile Mail

  • Mobile Email เติบโตก้าวกระโดดสวนทาง Web Mail

    by | January 23, 2011

    comScore Inc. ออกมาเผยผลการศึกษาที่น่าสนใจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงปลายปี 2010 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานอีเมลในสหรัฐอเมริกาว่าผู้ใช้อีเมลผ่าน Web-based (ไม่รวมการใช้งานผ่านทางแอพฯอีเมลอื่นๆ เช่น Outlook) นั้นลงลงถึง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2009 ในขณะที่การใช้อีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นกับเพิ่มสูงขึ้นถึง 36%