ป้ายคำ: nas

  • เมื่อ Synology มองว่า SME ไทยถึงเวลายกระดับการจัดเก็บข้อมูล

    by | May 25, 2017

    อาจกล่าวได้ว่าชื่อนโยบาย Thailand 4.0 เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจหันมามองตลาดไทยว่าจะเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งในบรรดาธุรกิจที่สนใจตลาดไทยนั้นก็มีชื่อของบริษัท Synology ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย NAS (Network Attached Storage) และโซลูชันจัดเก็บข้อมูลอยู่ด้วย โดยมองว่าธุรกิจ SME ของไทยน่าจะพร้อมแล้วสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ