ป้ายคำ: Neutrality

  • Burger King รณรงค์ neutrality ผ่านเบอร์เกอร์

    by | January 26, 2018

    เพื่อให้ความรู้เรื่อง net-neutrality หรือแนวคิดสนับสนุนความเป็นกลางให้ทุกเว็บไซต์มีความเร็วในการใช้งานที่เท่าเทียมกัน วันนี้ Burger King คลอดโฆษณา neutrality ดูสนุกชมง่ายที่สะท้อนภาพให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าต้องเสียเงิน 26 เหรียญหรือประมาณ 1,000 บาทเพื่อให้ได้รับ Whopper เร็วขึ้นกว่าเดิม