ป้ายคำ: New Feed

  • ปรับอีกแล้ว Facebook อัพเดท New Feed จะแสดงเนื้อหาท้องถิ่นมากขึ้น

    by | March 27, 2018

    ไม่รู้ว่าการปรับการแสดงผลอัพเดทล่าสุดของ Facebook จะสร้างผลดีแก่แบรนด์ธุรกิจหรือสื่อออนไลน์หรือไม่ เพราะการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งของ Facebook ที่บอกว่าจะช่วยให้คนเข้าถึงกันมากขึ้น กระทบกับการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์บนช่องทางออนไลน์เสียเหลือเกิน

  • Facebook ปรับ News Feed ใหม่ “เห็นคนที่อยากเห็นก่อน”

    by | July 14, 2015

    ตอนนี้ผู้ใช้ Facebook ระบบ ios สามารถจัดการหน้าฟีดในเมนู “News Feed Preferences” ที่อยู่ในส่วนของ More ใน Facebook App ได้แล้ว โดยเมนูนี้จะช่วยให้ผู้ใช้จัดการส่วนต่างๆ ในหน้าฟีดได้ทั้งสิ้น 4 ส่วน คือ คนที่เราอยากให้เห็นในหน้าฟีดก่อน คนที่เราอยากซ่อน คนที่เราเคย unfollow ไปแล้วแต่อยากเชื่อมต่อด้วย และการแสดงผลของเพจใหม่ๆ