ป้ายคำ: PC shipment

  • ย้อนรอยสถิติยอดขาย PC ร่วงต่อเนื่อง 3 ปีหลัง iPad เปิดตัว

    by | October 14, 2013

    ที่ผ่านมา เรามักจะเห็นการคาดการณ์ยอดขายในตลาด PC ที่ระบุว่าลดลงสวนทางตลาดแท็บเล็ตที่เติบโตต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลครั้งไหนที่ทำให้เห็นภาพการเสื่อมความนิยมของ PC เท่ากับครั้งนี้ โดยสำนัก Mashable นำสถิติยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลย้อนหลัง 3 ปีมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า นับตั้งแต่ iPad เปิดตัว คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็ไม่เคยมียอดขายเพิ่มขึ้นอีกเลยตั้งแต่ปี 2010