ป้ายคำ: pixel buds

  • Air NewZealand ดึง Pixel Buds ช่วยแปลภาษาสร้างความประทับใจให้ลูกค้าสายการบิน

    by | December 23, 2017

    ประเทศเกาะทางใต้อย่างนิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ได้อย่างประทับใจตั้งแต่การออกแบบเว็บไซต์ให้หาข้อมูลได้โดยง่าย การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่สะดวกสบาย และปลอดภัย ไปจนถึงการพัฒนาครั้งล่าสุดอย่างการเพิ่มเทคโนโลยีการแปลภาษาลงไปในบริการของสายการบิน