ป้ายคำ: PM 2.5

  • ค่าฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบ ต่อภาคธุกิจอย่างไรบ้าง

    by | February 7, 2019

      ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากคิดเป็นค่าเสียโอกาสในด้านสุขภาพและด้านการท่องเที่ยว อาจมีมูลค่าสูงถึง 2,600 ล้านบาท จากความเสียหายที่ถูกประมาณการสูงขนาดนี้ ภาคธุรกิจจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง เพราะวิกฤติฝุ่น PM 2.5 กระทบถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ เรามาวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งผลดีละผลเสียกันค่ะ