ป้ายคำ: posttoday

  • ข่าวประชาสัมพันธ์: Posttoday.com ปรับโฉมใหม่

    by | June 25, 2011

    เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Post Today ปรับโฉมใหม่แล้ว มีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจเพิ่มเติมมากขึ้น นอกเหนือจากข่าวธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง บทวิเคราะห์ที่น่าติดตาม และข่าวที่ทันเหตุการณ์ แบบฉับไว เข้มข้น เป็นกลาง และถูกต้อง มีการเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ และบันเทิง เพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น มีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ หาง่าย ตามความสนใจของผู้อ่าน