ป้ายคำ: rename

  • Ikea เปลี่ยนชื่อสินค้า เป็นวลีปัญหาชีวิตที่ถูกค้นหาบ่อยบน Google

    by | December 11, 2016

    แทนที่จะใช้ชื่อสินค้าที่คนในบริษัทเท่านั้นที่ทราบ วันนี้ Ikea หันมาเปลี่ยนชื่อสินค้าเป็นวลีที่แสดงว่าสินค้านี้จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ โดยวลีเหล่านี้ไม่ได้ถูกมโนขึ้นเอง แต่อ้างอิงจากรายการปัญหาที่ถูกค้นหาบ่อยบน Google ทำให้สินค้าอย่างกรรไกรสีดำถูกตั้งชื่อว่า “MY SON PLAYS TOO MUCH COMPUTER GAMES” และโซฟาถูกตั้งชื่อว่า “MY PARTNER SNORES”