ป้ายคำ: Runcible

  • รู้จัก Runcible สมาร์ทโฟนที่พนักงานทั่วไปห้ามใช้

    by | July 6, 2016

    มีหลายคนเปรียบสมาร์ทโฟน อวัยวะชิ้นที่ 33 ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันว่าเหมือนกับดาบสองคม ซึ่งก็คงจะจริงเช่นนั้น เพราะในขณะที่มันสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งโลกให้เข้ามาให้ผู้ใช้ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ในอีกด้านหนึ่ง โลกทั้งโลกก็สามารถติดต่อคุณได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเช่นกัน