ป้ายคำ: sep

  • Nielsen เปิดตัวเลขยอดใช้จ่ายโฆษณาเดือนกันยายน ติดลบ 8.15%

    by | October 13, 2017

    Nielsen ประเทศไทย เปิดตัวเลขงบโฆษณาเดือนกันยายน 2017 พบว่ามีมูลค่ารวม 8,881 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปี 2016 ที่เคยอยู่ที่ 9,669 ล้านบาทลงมาถึง 788 ล้านบาท หรือคิดเป็นติดลบ 8.15%  ขณะที่ตัวเลข 9 เดือนแรกปี 2017 (มกราคม-กันยายน) นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 79,005 ล้านบาท ติดลบ 8.69% จากเดิมในปี 2016 ที่มี 86,547 ล้านบาท